خوش آمدید

شرکت صنعتی معدنی کویر زنگار مس در زمینه تولید کاتد مس از طریق تانک لیچینگ و الکترووینینگ فعالیت دارد. پس از خردایش، انحلال و فیلتراسیون ، طی عملیات الکترووینینگ، از محلول سولفات مس بدست آمده، کاتد مس با خلوص ۹۹/۹۹ درصد تولید میگردد.