توضیحات: قیمت کنسانتره مس تغلیظی براساس فرمول بین المللی خرید و فروش کنسانتره محاسبه گردیده است. مرسوم است که کارخانجات ذوب مس مانند شرکت ملی مس مقداری بابت هزینه ذوب تحت عنوان TC و مقداری بابت تبدیل مس مات به مس کاتد بعنوان RC کسر مینمایند. همچنین، علاوه بر این یک در صد از کل عیار کنسانتره را تحت عنوان "افت در فرایند ذوب" کسر مینمایند. TC عبارت است از 62 دلار بابت هزینه ذوب در ازاء هر تن کنسانتره بدون توجه به عیار آن و RC عبارت است از 6.2 سنت در ازاء هر پوند محتوای مس در کنسانتره.
در مورد خرید و فروش کنسانتره حاصل ازفرآیند لیچینگ، در بازار داخلی مرسوم است که ریخته گران سنتی 4% از عیارکنسانتره را بعنوان افت در کوره های دوار کسر مینمایند و بابت ذوب هم به همان مقدار TC و RC کسر نموده و باقیمانده را به فروشنده میپردازند.
با وارد کردن نرخ روز دلار و مس و عیار، ارزش کنسانتره شما محاسبه و نشان داده میشود.
نرخ دلار به تومان (مشاهده نرخ)
قیمت روز مس به دلار(هرتن) (مشاهده قیمت)
عیار کنستانتره (٪)
افت عیار (٪) کنسانتره تغلیظ (1%) کنسانتره لیچینگ (4%)
وزن کل محموله (تن)

ارزش هر تن کنسانتره به تومان
ارزش کل محموله به تومان